Saavutettavuusseloste 

Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.liikkuvakouvola.fi -verkkosivustoa. 

Saavutettavuuden tila 
Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. 

Ei-saavutettava sisältö 
Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: www.liikkuvakouvola.fi –sivuston sisältö mukaan lukien sivuille tuodut kolmansien osapuolten sisällöt, eivät ole vielä saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi. Saavutettavuustyö on käynnissä, mutta vielä kesken. Sivusto ei teknisiltä ominaisuuksiltaan vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia kaikilta osin (WCAG 2.1 §1-7) 
  • Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien liitetiedostot, elementit ja upotukset eivät vielä välttämättä täytä saavutettavuusvaatimuksia havaittavuuden, hallittavuuden, ymmärrettävyyden, toimintavarmuuden ja ohjeidenmukaisuuden osalta (WCAG 2.1 §1-7).  
  • Verkkosivujen sisältämä kolmansien osapuolien tuottama sisältö ei välttämättä ole vielä saavutettavuusvaatimuksien tason AA mukaista (WCAG 2.1 § 5.4), koska sisältö on kolmannen osapuolen hallinnassa. 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen 
Tämä seloste on laadittu 22.9.2020 Kouvolan kaupungin liikuntapalvelujen tekemänä itsearviointina, koska ulkopuolisen tahon tuottama auditointi ei ole vielä valmis. 

Palaute ja yhteystiedot 
www.liikkuvakouvola.fi –verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen kirjaamo(at)kouvola.fi. Yhteystietojen kautta voit pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä. 

Täytäntöönpanomenettely 
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi 
verkkolomake 
vaihde 0295 016 000 

Saavutettavuusselosteen vapaaehtoinen sisältö 
Kouvolan kaupunki/ liikuntapalvelut on sitoutunut digitaaliseen saatavuuteen. Saavutettavuusprojekti on käynnissä ja henkilöstöä koulutetaan syksyn 2020 aikana. Verkkopalvelun auditointi on kesken ja sisällön ja tekniikan korjaukset, sekä tarkempi saavutettavuusseloste toimitetaan sivustolle myöhemmin. Verkkosivusto korjataan vähintään WCAG 2.1 AA-tason täyttäväksi (tavoite 30.4.2021 mennessä).