Hiihto

Tykkilumilatu Valkealassa
Tykkilumilatu on käytössä 1.11.2018 alkaen. Latua on n. 2 km.
Lisätietoja ladun kunnosta sekä maksuista: valkealankajo.fi/hiihto

Kouvolan alueen ladut
Kouvolassa on yhteensä 180 kilometriä kunnossa pidettävää latua, josta 110 kilometriä on valaistua reittiä. Ladut löytyvät myös latukartalta.